Absolvovala Pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze – obor kompozice a dirigování. V letech 1987-1988 byla stipendistkou České filharmonie u Pražských madrigalistů a několikrát obdržela stipendium ve Stuttgartu na Bach-Akademie u prof. H. Rillinga. Po návratu z půlroční stáže v Paříži (1989) působila M. Němcová v Komorní opeře Praha a v Divadle F.X. Šaldy v Liberci, kam se v roce 1991 vrátila jako šéf opery.

V roce 1993 jí byla nabídnuta dirigentská i sbormistrovská smlouva ve Státní opeře Praha. Od září 1995 je M. Němcová profesorkou dirigování na Pražské konzervatoři, kde současně vede i symfonický orchestr. Kromě toho se neustále věnuje koncertní činnosti u nás i v zahraničí jako hostující dirigent či jako umělecký šéf orchestru PRAGA SINFONIETTA a pěveckého sboru VOX PRAGAE. Od roku 2001 je stálým dirigentem Filharmonie Hradec Králové.